สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การร่วมสำรวจติดตามโครงการในแขวงไชยะบุลีและแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
โดย: Neda Admin
  • 2743 เข้าชม
  • 2 พฤศจิกายน 2560

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายวันทอง บุดตะนะวง. รองอธิบดีกรมทางหลวง สปป.ลาว ร่วมเป็นหัวหน้าคณะประชุมติดตามความก้าวหน้าและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)

ณ แขวงไชยะบุลี และแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560 

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ จังหวัดน่านและหลวงพระบาง

โดยเส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากด่านชายแดนห้วยโก๋น จ.น่าน ไปหลวงพระบางจากปัจจุบัน 6 - 7 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 - 4 ชั่วโมง