สื่อสารองค์กร

องค์ความรู้
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดย: Neda Admin
  • 1675 เข้าชม
  • 7 ตุลาคม 2564

ประเทศเวียดนามมีลักษณะเป็นแนวยาว โดยมีความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ ยังมีไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทยเวียดนามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าขนาดใหญ่ 2 ตอน คือ ตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าแดง และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าโขง และมีที่ราบสูง ตอนเหนือของประเทศ และยังเป็นภูมิภาคที่มี เขาฟาน ซี ปัง (Phan Xi Pung) ซึ่งเป็นภูเขาที่สูง 3,143 เมตร (10,312 ฟุต) ตั้งอยู่ในจังหวัดเล่าไค ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน