สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาและชมผลงานนิทรรศการ "Digital Government Summit 2017"
โดย: Neda Admin
  • 1244 เข้าชม
  • 10 พฤศจิกายน 2560

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมงานสัมมนาและชมผลงานนิทรรศการ “Digital Government Summit 2017” โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อเป็นกุญแจสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการนำเสนอนิทรรศการในรูปแบบ interactive ที่ประชาชนสามารถทดลองใช้บริการกับหน่วยงานภาครัฐได้จริง ณ ลานอีเดน และลาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560