สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าร่วมประชุมการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว และติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน
โดย: Neda Admin
  • 2886 เข้าชม
  • 5 ตุลาคม 2560

นายพีรเมศร์  วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. และผู้อำนวยการบริหารสำนักโครงการ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว โดยมี ดร. บุนจัน  สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในการประชุม ณ เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ด้วย