ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
17 มิถุนายน 2567
130 เข้าชม
icon-career-position.svg
อัตรา: 1 ตำแหน่ง
icon-career-location.svg
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
เวลาปฏิบัติงาน : 8 ชั่วโมง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สพพ.
จำนวน : 1 อัตรา

-