สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2418
 • เข้าชม : 1915
icon-download-list
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2618
 • เข้าชม : 1829
icon-download-list
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.49 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2468
 • เข้าชม : 1841
ทั้งหมด3รายการ