สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
ประกาศ สพพ. ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
โดย: Neda Admin
  • 1629 เข้าชม
  • 9 มกราคม 2561