จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบภายใน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้่าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 14 ต.ค. 2564
  • 739 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง