จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 19 มี.ค. 2564
  • 819 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง