จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจัดจ้างผลิต Digital Signage พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 15 พ.ย. 2561
  • 592 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง