จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2564
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 12 ม.ค. 2564
  • 574 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง