จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 7 ธ.ค. 2564
  • 378 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง