จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทย ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 10 เม.ย. 2561
  • 489 View
เอกสารดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง