จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาพิจารณ์ประกวดราคาโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 26 พ.ย. 2564
  • 253 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง