จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาพิจารณ์ประกวดราคาโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2564
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 9 พ.ย. 2564
  • 428 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง