จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 4 ม.ค. 2566
  • 323 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง