จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: Neda Admin
  • 9 ม.ค. 2561
  • 319 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง