จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 15 พ.ย. 2561
  • 519 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง