จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและจัดหาซอฟต์แวร์ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 24 มิ.ย. 2565
  • 381 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง