จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 29 ต.ค. 2562
  • 190 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง