จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเพิ่มศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididing)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 4 ม.ค. 2566
  • 351 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง