สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 9 ธ.ค. 2563
  • 776 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน ต่อการทุจริต” ณ อาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดีรังสิต เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต