สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง
โดย: Neda Admin
  • 7 ธ.ค. 2560
  • 1368 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพพ. ร่วมประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ที่ปรึกษาคณะโฆษกกระทรวงการคลัง) และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (โฆษกกระทรวงการคลัง) เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง