สมัครงาน

ร่วมงานกับหน่วยงานของ NEDA

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักนโยบายและแผน
  • 4 ส.ค. 2565
  • 76 View
เงินเดือน : ไม่ระบุ
เวลาปฏิบัติงาน : 8
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวน : 1 อัตรา