สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เดินทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา บนพื้นที่โครงการสตึงบทฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 577 เข้าชม
  • 10 กุมภาพันธ์ 2566

พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพพ. เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา ณ โรงเรียนประถมศึกษาสตึงบท (Stung Bot Primary School) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Social Environmental Responsibility : CSER) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566