กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อาพาธ

โดย: jaruphatm   26/12/2560    115

 นายพีรเมศร์  วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560