การประกวดราคาหาผู้รับเหมา (ใหม่) สำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา

โดย: thana   07/12/2560    320

เอกสารเชิญชวนประกวดราคา (ประกาศใหม่)

เอกสารเชิญชวนประกวดราคา (ข้อมูล) (ประกาศใหม่)