ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือหรือให้การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับมหภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ผู้สนใจสามารถส่งอีเมลล์ใบสมัคร หรือ Resume สมัครได้ที่

  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  •  โทร : 0-2617-7676 ต่อ 501 - 502