ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์
    ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2
    E-mail : [email protected]
    โทร. 02-617-7676 ต่อ 601
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2