ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
    ประธานกรรมการ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 22/06/2497

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

การศึกษา

ปริญญาโท Master of Development Studies สาขาวิชา Economic Policy and Planning Institute of Social Studies
ประเทศเนเธอร์แลนด์

ปริญญาตรี ศศบ. (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2557 - 2558

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง

2555 - 2557

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

2554 - 2555

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

2552 - 2554

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

2550 - 2552

กรรมการบริหารสำรอง ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา