สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) สื่อสารองค์กร - ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.neda.or.th/2018/ สพพ. เข้าร่วมประชุมการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว และติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน สพพ. เข้าร่วมประชุมการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว และติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGA4BNWewEb3QWewEb3Q 5 ต.ค. 2560 สพพ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 สพพ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGS4BNWewEb3QWewEb3Q 25 ต.ค. 2560 สพพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 สพพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGW4BNWewEb3QWewEb3Q 13 ต.ค. 2560 การร่วมสำรวจติดตามโครงการในแขวงไชยะบุลีและแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายวันทอง บุดตะนะวง. รองอธิบดีกรมทางหลวง สปป.ลาว ร่วมเป็นหัวหน้าคณะประชุมติดตามความก้าวหน้าและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ณ แขวงไชยะบุลี และแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGW4AjWewEb3QWewEb3Q 2 พ.ย. 2560 สพพ. เตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจำปี 2560 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (กรณีอัคคีภัย) ประจำปี 2560 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGA4AjWewEb3QWewEb3Q 10 พ.ย. 2560 งานสัมมนาและชมผลงานนิทรรศการ "Digital Government Summit 2017" พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมงานสัมมนาและชมผลงานนิทรรศการ “Digital Government Summit 2017” https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGE4AjWewEb3QWewEb3Q 10 พ.ย. 2560 การประกวดราคาหาผู้รับเหมา สำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา การประกวดราคาหาผู้รับเหมา สำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGI4AjWewEb3QWewEb3Q 7 ธ.ค. 2560 สพพ. ร่วมประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง สพพ. ร่วมประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGM4AjWewEb3QWewEb3Q 7 ธ.ค. 2560 สพพ. เยี่ยมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สพพ. เยี่ยมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGq4AjWewEb3QWewEb3Q 29 พ.ย. 2560 One Belt One Road เศรษฐกิจภูมิภาค "ไทย - จีน" One Belt One Road เศรษฐกิจภูมิภาค "ไทย - จีน" https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGu4AjWewEb3QWewEb3Q 24 พ.ย. 2560 งานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGy4AjWewEb3QWewEb3Q 24 พ.ย. 2560 วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGE4BNWewEb3QWewEb3Q 3 ต.ค. 2560 การศึกษาดูงานภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ การศึกษาดูงานภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGI4BNWewEb3QWewEb3Q 21 ก.ย. 2560 สพพ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS และการประชุมหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ สพพ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS และการประชุมหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGu4BNWewEb3QWewEb3Q 18 ก.ย. 2560 งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 "รัฐบาลใหม่ คอรร์รัปชั่นเก่า?" งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 "รัฐบาลใหม่ คอรร์รัปชั่นเก่า?" https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGy4BNWewEb3QWewEb3Q 6 ก.ย. 2560 พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนประถมศึกษาโรงเรียน ARMU - อามู รัฐตะยินตายี (ตะนาวศรี) อ.มิตต้า จ.ทวาย เมียนมา พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนประถมศึกษาโรงเรียน ARMU - อามู รัฐตะยินตายี (ตะนาวศรี) อ.มิตต้า จ.ทวาย เมียนมา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGO4BDWewEb3QWewEb3Q 5 ก.ย. 2560 การประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี EDCF และการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM EDCF JICA และ NEDA ครั้งที่ 7 การประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี EDCF และการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM EDCF JICA และ NEDA ครั้งที่ 7 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGS4BDWewEb3QWewEb3Q 4 ก.ย. 2560 งานสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 102 งานสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 102 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGW4BDWewEb3QWewEb3Q 1 ก.ย. 2560 การประชุมทางวิชาการในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 4 เมือง และติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว การประชุมทางวิชาการในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 4 เมือง และติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGE4BDWewEb3QWewEb3Q 30 ส.ค. 2560 ผู้แทนจาก Korea Development Institute (KDI) เข้าพบรองผู้อำนวยการ สพพ. และผู้แทน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการของ สพพ. ผู้แทนจาก Korea Development Institute (KDI) เข้าพบรองผู้อำนวยการ สพพ. และผู้แทน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการของ สพพ. https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGI4BDWewEb3QWewEb3Q 28 ส.ค. 2560 คณะผู้แทนจาก The Asia Foundation เข้าพบปะหารือกับผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะผู้แทนจาก The Asia Foundation เข้าพบปะหารือกับผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGM4BDWewEb3QWewEb3Q 22 ส.ค. 2560 การประชุมวิพากย์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคอร์รัปชัน การประชุมวิพากย์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคอร์รัปชัน https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGq4BDWewEb3QWewEb3Q 1 ม.ค. 2513 การประชุมร่างยุทธศาสตร์ 4 ปี ในคณะกรรมการบริหารของ สพพ. การประชุมร่างยุทธศาสตร์ 4 ปี ในคณะกรรมการบริหารของ สพพ. https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGu4BDWewEb3QWewEb3Q 16 ส.ค. 2560 การประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการร่างยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมและให้ความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGy4BDWewEb3QWewEb3Q 11 ส.ค. 2560 "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อสมทบทุนร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZUtk 10 ส.ค. 2560 โครงการ "ดอกไม้จันทน์ แทนดอกไม้ใจ ถวายแด่พ่อหลวง" พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 59,999 ดอก https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZUtk 10 ส.ค. 2560 รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมงาน "รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” จัดโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอยภัยและสร้างสรรค์ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZUtk 9 ส.ค. 2560 การประชุมและให้ความเห็นต่อยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 สพพ. จัดการประชุมและให้ความเห็นต่อยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. โดยมีนายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมนี้เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZUtk 7 ส.ค. 2560 Strengthening ASEAN Economy : CLMVT and EEC Models นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง Strengthening ASEAN Economy : CLMVT and EEC Models https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZUtk 4 ส.ค. 2560 การศึกษาดูงานภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เยี่ยมชมภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหารและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZUtk 3 ส.ค. 2560 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 21 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 21 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZUtk 19 ก.ค. 2560 การเดินทางสำรวจศักยภาพ โครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดอุดรเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางฝ่ายไทย ในการเดินทางสำรวจศักยภาพ โครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZUtk 13 ก.ค. 2560 งานสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 143 ปี พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 143 ปี https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZUtk 4 ก.ค. 2560 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าพบประธานกรรมการบริหาร สพพ. นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าพบ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZUtk 4 ก.ค. 2560 NEDA สำรวจพื้นที่โครงการเพื่อทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมหารือสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZKtk 28 มิ.ย. 2560 โครงการ "ดอกไม้จันทน์ แทนดอกไม้ใจ ถวายแด่พ่อหลวง" พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ร่วมกับหน่วยงานเอกชนในอาคารซันทาวเวอร์ส ส่งมอบอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZKtk 20 มิ.ย. 2560 การจัดถ่ายทอดความรู้หลักสูตร " Debt Management and Fiscal Issues " พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในหลักสูตร “Debt Management and Fiscal Issues” พร้อมทั้งให้เกียรติในการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของ สพพ.” ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZKtk 1 ม.ค. 2513 รับรองเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน การถ่ายทอดความรู้หลักสูตร " Debt Management and Fiscal Issues " นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ในหลักสูตร “Debt Management and Fiscal Issues” ณ ภัตตาคารสมบูรณ์ ถนนสุรวงศ์ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZKtk 19 มิ.ย. 2560 กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press Tour 2017 นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) พร้อมด้วย นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สพพ. และ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press Tour 2017 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKtk 16 มิ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZKtk 14 มิ.ย. 2560 สพพ. ประเมินโครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) ร่วมกับ สปป. ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. คณะผู้แทน สพพ. ร่วมกับผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กระทรวงวางแผนและการลงทุน https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZKtk 6 มิ.ย. 2560 รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการปรึกษาหารือการทบทวนนโยบาย การสื่อสารสาธารณะของธนาคารพัฒนาเอเชีย พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการหารือเพื่อทบทวนนโยบาย การสื่อสารสาธารณะของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank’s Public Communications Policy Review Consultation) ณ สำนักงานธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZKtk 8 มิ.ย. 2560 สพพ. สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม CSR & Press Tour 2017 นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZKtk 8 ม.ค. 2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อาพาธ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZKtk 26 ธ.ค. 2560 คณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว เข้ารับฟังการบรรยาย คณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว เข้ารับฟังการบรรยาย https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZ3tk 21 ธ.ค. 2560 ประชุมการชี้แจงผลการทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า ในกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมชี้แจงผลการทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) โดยมี Mr. U Maung Maung Lat ประธานกรรมการ Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) เป็นประธานฝ่ายเมียนมา โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมหารือและชี้แจงผลการทบทวบ ก่อสร้างโครงการที่กล่าว และเข้าเยี่ยมชมบริษัท NC & MaGa Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผลิตคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง (Spun) ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเมียนมา ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 ณ กรุงย่างกุ้ง และเมืองเมาะลำไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAUtk 10 ม.ค. 2561 สพพ. ร่วมลงนาม ROD สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) และเข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. และท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-แขวงคำม่วน-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ท่านแสงทวีไซ มะลิวัน รองอธิบดีกรมรถไฟ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ กรมรถไฟ สปป.ลาว https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAUtk 16 ม.ค. 2561 วันครบรอบการเปิดดำเนินงาน 24 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายกีรติ เวฬุวัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยครบรอบ 24 ปี https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAKtk 19 ก.พ. 2561 สพพ. ได้เข้าร่วมหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกีรติ เวฬุวัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุนและคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าร่วมหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยนายกษาปณ์ เงินรวง และนางสาวโสภา พงศ์กระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในประเด็นการจัดทำงบการเงินแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ PSA และการจัดทำเงินทุนสำรอง ตลอดจนการก่อหนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ สพพ. ในอนาคต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAKtk 26 ม.ค. 2561 พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร Infrastructure Project Management สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร Infrastructure Project Management ในระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561 โดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ที่กล่าว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAKtk 30 ม.ค. 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุมหารือสำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุมหารือสำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAKtk 19 ม.ค. 2561 ข่าวการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย - ลาว ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยคณะผู้แทน สพพ. ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ 21 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAKtk 31 ม.ค. 2561 โครงการสำรวจข้อมูลและเผยแพร่ภารกิจงาน สพพ. นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพพ. และคณะประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลและเผยแพร่ภารกิจงาน สพพ. ได้จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAKtk 31 ม.ค. 2561 คณะตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-หลวงพระบาง นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สพพ. และคณะตรวจสอบฯ เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKtk 31 ม.ค. 2561 สพพ. และผู้แทนเยือนเวียดนาม เพื่อหารือในการจัดทำ ร่าง Country Strategy ระหว่าง สพพ. กับเวียดนาม (ปี พ.ศ. 2562-2564) พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และนางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เดินทางเยือนกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและเวียดนาม สำหรับการจัดทำร่าง Country Strategy (CS) ระหว่าง สพพ. กับเวียดนาม (ปี พ.ศ. 2562-2564) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAatk 6 ก.พ. 2561 สพพ. เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAatk 9 มี.ค. 2561 ผู้แทน สพพ. หารือกับราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อจัดทำ Country Strategy 2019 - 2021 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำ Country Strategy ระหว่าง สพพ. กับกัมพูชา (ปี พ.ศ. 2562-2564) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAatk 22 ก.พ. 2561 เสวนา"R12 Way Forwards on Thailand - Lao PDR - Vietnam Relations" นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะสื่อมวลชนร่วมรับฟังการเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม หัวข้อ “R12 Way Forwards on Thailand - Lao PDR - Vietnam Relations” https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAatk 11 มี.ค. 2561 กิจกรรม CSR-PRESS TOUR 2018 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. และ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมแหล่งผลิตของผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ของไทย อาทิ บริษัท คำม่วนซีเมนต์ จำกัด (KCL) เมืองมะหาไซ สปป.ลาว และเขตเศรษฐกิจท่าเรือน้ำลึกหวุ่งอ่าง เวียดนาม รวมถึงแหล่งเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ทั้งในจังหวัดนครพนม สปป.ลาว และเวียดนาม ที่ช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวคึกคัก https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAatk 11 มี.ค. 2561 Press Tour เส้นทาง R12 ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. และ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ.นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สภาพเส้นทางและความเป็นไปได้ในการขนส่งสินค้า ระบบการขนส่งสินค้า ตลอดจนพิธีศุลกากร ตามเส้นทางโลจิสติกส์ในโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) นครพนม(ไทย)-ท่าแขก/นาเพ้า(สปป.ลาว)-จาลอ ฮานอย(เวียดนาม) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAatk 11 มี.ค. 2561 NEDA ร่วมหารือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อจัดทำ Country Strategy 2019 - 2021 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)เดินทางเยือนดิลี ติมอร์ เลสเต ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำ Country Strategy ระหว่าง สพพ. กับติมอร์ (ปี พ.ศ. 2562-2564) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAatk 6 มี.ค. 2561 NEDA ร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดกิจกรรมสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธรรมะ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcA3tk 28 มี.ค. 2561 งานสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScA3tk 2 เม.ย. 2561 NEDA ร่วมเสวนากับ Association for Asian Studies พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้รับเชิญจาก East-West Center และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมเสวนากับ Association for Asian Studies https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcBKtk 25 มี.ค. 2561 สพพ. เข้าร่วมประชุม GMS Summit ครั้งที่ 6 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Summit) ครั้งที่ 6 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcBKtk 29 มี.ค. 2561 การร่วมสำรวจติดตามโครงการในแขวงไชยะบุลีและแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สพพ. และนายชัยสงคราม มะโนทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง สปป.ลาว ร่วมเป็นหัวหน้าคณะประชุมติดตามความก้าวหน้าและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ณ แขวงไชยะบุลี และแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcBKtk 3 เม.ย. 2561 โครงการสัมมนาการประชุมทางวิชาการ “สังคมศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก ครั้งที่ 1” พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมบรรยายในโครงการสัมมนาการประชุมทางวิชาการ “สังคมศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก ครั้งที่ 1” https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucBKtk 10 เม.ย. 2561 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycBKtk 25 เม.ย. 2561 ประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ความมั่นคง จีน และสหรัฐอเมริกา ผลกระทบต่อโลก ภูมิภาค และไทย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมการประชุมสนทนา “ยุทธศาสตร์ความมั่นคง จีน และสหรัฐอเมริกา : ผลกระทบต่อโลก ภูมิภาค และไทย” https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZUtl 2 พ.ค. 2561 การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นายกีรติ เวฬุวัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน และนายมงคล เจริญศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZUtl 3 พ.ค. 2561 เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZUtl 3 พ.ค. 2561 พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร Public Debt Management and Economic Issues นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร Public Debt Management and Economic Issues https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZUtl 7 พ.ค. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว และเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพพ. และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างไทย – ลาวในอนาคต ในการนี้ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 เพื่อพิจารณาผลการทบทวนแบบรายละเอียดของโครงการฯ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZUtl 10 พ.ค. 2561 งานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี ของ สพพ. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 13 ปี https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZUtl 11 พ.ค. 2561 การแข่งขัน “เดิน-วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ครั้งที่ ๑ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในพิธีเปิดการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ครั้งที่ ๑ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZUtl 13 พ.ค. 2561 NEDA จัดงานสถาปนาครบรอบ 13 ปีแห่งความภูมิใจ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZUtl 17 พ.ค. 2561 สพพ. ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZUtl 31 พ.ค. 2561 การหารือโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ร่วมกับผู้แทนจากกรมทางหลวง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับปลัดกระทรวงก่อสร้าง (Ministry of Construction) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZKtl 30 พ.ค. 2561 NEDA สนับสนุนเงินบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สพพ. ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี ของ สพพ. https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZKtl 6 มิ.ย. 2561 สพพ. ร่วมส่งเสริมกิจกรรมกำจัดขยะอย่างถูกต้อง นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมกิจกรรมการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากและเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะ การลดขยะ การนำขยะกลับไปใช้ใหม่ เนื่องในวันทะเลโลก https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZKtl 8 มิ.ย. 2561 การประชุมเริ่มต้นโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) และการประชุมติดตามงาน โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 สปป. ลาว ช่วงเช้าวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) Mr.Bouachanh Ouansavanh รองอธิบดีกรมขัวทาง สปป. ลาว เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 และผู้แทนคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมประชุมเริ่มต้น (kick-off) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบสำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - แขวงคำม่วน - จุดผ่านแดนบ้านนาเผ้า สปป.ลาว ณ กรมขัวทาง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยการศึกษาออกแบบเส้นทาง R12 ดังกล่าวมีกำหนดการแล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKtl 30 พ.ค. 2561 2018 Asian Regional Public Debt Management Forum นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุม 2018 Asian Regional Public Debt Management Forum https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZKtl 14 มิ.ย. 2561 สพพ. ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศรีลังกาสำหรับการจัดทำ Country Strategy พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เดินทางเยือนกรุงโคลอมโบ ศรีลังกา ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำ Country Strategy ระหว่าง สพพ. กับศรีลังกา (ปี พ.ศ. 2562-2564) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZKtl 9 มิ.ย. 2561 การประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง – อินโดจีน – เมาะลำไย ครั้งที่ 4 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง – อินโดจีน – เมาะลำไย ครั้งที่ 4 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZKtl 21 มิ.ย. 2561 การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 22 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 22 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZKtl 20 มิ.ย. 2561 วันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี พร้อมร่วมสมทบทุนบริจาคเงินกับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานรับมอบเงินบริจาค ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZKtl 4 ก.ค. 2561 NEDA ร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Thailand’s Poverty Alleviation Initiative in CLMV” พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “Thailand’s Poverty Alleviation Initiative in CLMV” https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZatl 4 ก.ค. 2561 NEDA จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของ คพพ. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของ คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZatl 4 ก.ค. 2561 NEDA เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ JICA นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ Japan International Cooperation Agency (JICA) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZatl 9 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZatl 19 ก.ค. 2561 NEDA ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ (พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล) และ (นายกีรติ เวฬุวัน) เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZatl 26 ก.ค. 2561 NEDA เดินทางติดตามความก้าวหน้าและสำรวจพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมคณะ สพพ. ร่วมกับนายวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมทางหลวง สปป.ลาว พร้อมคณะ ร่วมเดินทางติดตามความก้าวหน้าและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ณ แขวงไชยะบุลี และแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZatl 23 ก.ค. 2561 NEDA เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน-หลวงพระบาง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และคณะ ร่วมกับนายวันทอง บุตตะนะวง รองอธิบดีกรมทางหลวงและคณะจากกรมทางหลวงและแขวงหลวงพระบาง เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน-หลวงพระบาง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นถนนและสะพานข้ามแม่น้ำโขง ต่อเชื่อมจากโครงการถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง ณ แขวงหลวงพระบาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZatl 25 ก.ค. 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุม Mekong Forum 2018 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุม Mekong Forum 2018 ณ จังหวัดขอนแก่น https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZatl 3 ส.ค. 2561 NEDA ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZatl 10 ส.ค. 2561 การหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สพพ. และ TICA นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้นำเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมหารือกับ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สพพ. ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZatl 6 ส.ค. 2561 พิธีเปิดงานสัมมนาโครงการประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนาโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป ณ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZ3tl 24 ส.ค. 2561 NEDA มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟู ให้กับโรงเรียนบ้านตะมอยอด เมืองสะหนามไซ สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ.และนายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยสำนักอำนวยการ ร่วมส่งมอบเงินบริจาคให้กับ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทย https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZ3tl 30 ส.ค. 2561 วันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 103 นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 103 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZ3tl 31 ส.ค. 2561 NEDA เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ประวัติการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZ3tl 31 ส.ค. 2561 วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZ3tl 6 ก.ย. 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM EDCF JICA และ NEDA ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM EDCF JICA และ NEDA ครั้งที่ 8 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZ3tl 11 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรมของ สพพ. และผู้อำนวยการบริหารสำนักโครงการ 2 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. AUN Pornmoniroth รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZ3tl 14 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง พร้อมลงนามใน ROD NR67 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรมของ สพพ. และผู้อำนวยการบริหารสำนักโครงการ 2 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Sun Chanthol รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport: MPWT) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZ3tl 14 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรมของ สพพ. และผู้อำนวยการบริหารสำนักโครงการ 2 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญฯ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZ3tl 13 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. ประชุมหารือร่วมกับปลัดกระทรวงโยธาธิการ และขนส่ง เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการสตึงบทฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรมของ สพพ. https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZ3tl 13 ก.ย. 2561 วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 16 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 16 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAUtl 18 ก.ย. 2561 การลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ ได้เดินทางไปลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง โดยมี H.E. Mrs.Thipphakone CHANTHAVONGSA รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป.ลาว https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAUtl 26 ก.ย. 2561 NEDA จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 พลิกโฉม NEDA กับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ในหัวข้อ “พลิกโฉม NEDA กับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0” https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAUtl 28 ก.ย. 2561 วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAUtl 3 ต.ค. 2561 สพพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAUtl 11 ต.ค. 2561 พิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเ ศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดสิริกมลาวาส เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAUtl 12 ต.ค. 2561 สพพ. บรรยายให้ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมถึงบทบาท และภารกิจหน้าที่ของ สพพ. แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้บรรยาย ณ สพพ. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAUtl 16 ต.ค. 2561 วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และนายกีรติ เวฬุวันรองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ ณ หน้าห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAUtl 18 ต.ค. 2561 สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. U Han Zaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งหารือความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระยะที่ 3 (The Third GMS Corridor Town Development Project) ในส่วนของเมืองเมียวดี (โครงการ Water Supply และโครงการ Solid Waste Management) และโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สพพ. และ U Ohn Lwin อธิบดีกรมทางหลวง เมียนมา ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ROD) การสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูชายแดนไทย-เมียนมา ณ กระทรวงก่อสร้าง กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAKtl 2 พ.ย. 2561 พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAUtl 23 ต.ค. 2561 สพพ. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารและการบริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAKtl 31 ต.ค. 2561 สพพ. ร่วมงานวันสถาปนา (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 52 เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 52 และมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ในโครงการส่งมอบที่นอนน้ำให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScAKtl 1 พ.ย. 2561 สพพ. ร่วมงานวันสถาปนา (ศ.ศ.ป.) ครบรอบปีที่ 15 นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 15 และมอบเงินบริจาคเพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรม ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAKtl 1 พ.ย. 2561 สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการคลัง เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. U Soe Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการคลัง (Ministry of Planning and Finance) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแนะนำตัว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนิน โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระยะที่ 3 (Third GMS Corridor Town Development Project) ในส่วนของเมืองเมียวดี (โครงการ Water Supply และโครงการ Solid Waste Management) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon และโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะฯ ได้หารือร่วมกับ Foreign Economic Relations Department (FERD) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงระยะที่ 3 และการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับ สพพ. ณ กระทรวงการวางแผนและการคลัง กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAKtl 2 พ.ย. 2561 การหารือสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระยะที่ 3 (The Third GMS Corridor Town Development Project) พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และคณะฯ เข้าร่วมหารือกับ Ms. Si Si Pyone, Director General, Treasury Department ในประเด็นทางด้านสัญญาและเงื่อนไขเงินกู้โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระยะที่ 3 (The Third GMS Corridor Town Development Project) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ กระทรวงการวางแผนและการคลัง ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAKtl 31 ต.ค. 2561 สพพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมในพิธี ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAKtl 9 พ.ย. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. ให้สัมภาษณ์พิเศษในฐานเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจได้เข้าสัมภาษณ์ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ถึงประเด็นภาพรวมในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และทิศทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือในประเทศเพื่อนบ้านใหม่ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAKtl 20 พ.ย. 2561 รองผอ. สพพ. เข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้นงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมกับ นายทวีสิทธิ์ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรมของ สพพ. และคณะฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น(Inception Report) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) เสียมราฐ-อันลองเวง- จวม/สะงำ ร่วมกับ Mr. Nou Vaddhanak, Director General of Techniques กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และคณฯ โดยมีที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKtl 20 พ.ย. 2561 NEDA เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM Bank ใน สปป.ลาว นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ในนครหลวงเวียงจันทน์ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAKtl 30 พ.ย. 2561 NEDA เดินสายสวัสดีปีใหม่ 2562 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าพบ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ประธานกรรมการที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์นิวส์ทีวี (New 18) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAatl 12 ธ.ค. 2561 การจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScAatl 17 ธ.ค. 2561 สพพ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือทางการเงินของเมียนมา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เดินทางเข้าพบ Daw Si Si Pyone, Director General, Treasury Department, Ministry of Planning and Finance และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือทางการเงิน รวมถึงโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (Water Supply และ Solid Waste Management) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAatl 18 ธ.ค. 2561 การประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางเข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAatl 11 ธ.ค. 2561 NEDA จัดสัมมนาประจำปี 2562 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะกรรมการบริหาร (คพพ.) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม คพพ. สัญจร และศึกษาดูงาน “โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ” ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวมถึงกิจกรรมการถ่ายภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ We Not Me และกิจกรรมสานสัมพันธ์ The Power of Team ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAatl 21 ธ.ค. 2561 NEDA เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพพ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAatl 7 ธ.ค. 2561 สพพ. ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ NEDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แต่งกายย้อนยุคเดินเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcA3tl 7 ม.ค. 2562 In house training หัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับสินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม" เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 สพพ. จัดการฝึกอบรม (In house training) หัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับสินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม" โดย รับฟังการบรรยายจาก นายเดชชาติ ศุภจรูญทรัพย์ ตำแหน่ง พนักงานไต่สวนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. (สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์) เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานต่อไป https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScA3tl 11 ม.ค. 2562 สพพ. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และร่วมหารือการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะฯ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และร่วมหารือการดำเนินงานความร่วมมือโครงการระหว่างไทย-ลาว https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcA3tl 14 ม.ค. 2562 สพพ. ร่วมประชุมหารือเพื่อผลักดันการดำเนินงาน ASEAN Single Window นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อผลักดันการดำเนินงาน ASEAN Single Window (ASW) กับกรมภาษี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ สำนักงานกรมภาษี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcA3tl 15 ม.ค. 2562 สพพ. จัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “Public Debt Management and Economic Issues” ณ โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพฯ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค การบริหารหนี้ และการพัฒนาตลาดเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 21 – 26 มกราคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcA3tl 21 ม.ค. 2562 การเดินทางเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ. พะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านก้อนตื่น สปป. ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมกับท่านวันทอง บุตตะนะวง รองหัวหน้ากรมขัวทาง สปป. ลาว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมขัวทาง และเจ้าหน้าที่โยธาธิการแขวงไชยะบุรี และแขวงบ่อแก้ว เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว ณ แขวงไชยะบุรี และแขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว โครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างกัน และส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcA3tl 21 ม.ค. 2562 คณะทำงานประสานการทำงานเชิงรุกเพื่อจัดทำรายชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เข้าพบและหารือกับจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และนายมงคล เจริญศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าพบและหารือกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เพื่อรับทราบข้อมูลและขอความเห็นเพิ่มเติมในการกำหนดพื้นที่/โครงการการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศกัมพูชา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcA3tl 13 พ.ย. 2561 คณะผู้บริหาร สพพ. ลงนามถวายพระพร "พระองค์โสม" คณะผู้บริหาร สพพ. ลงนามถวายพระพร "พระองค์โสม" พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล และ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำแจกันดอกไม้เข้าถวายเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycA3tl 5 ก.พ. 2562 สพพ. ร่วมหารือกับจังหวัดชายแดนไทย-ลาว ในการทำงานเชิงรุก เพื่อจัดทำรายชื่อโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน นายกีรติเวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เดินทางเข้าร่วมหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่ง สพพ. ได้รับทราบข้อมูลและขอความเห็นในการกำหนดพื้นที่โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcA3tl 4 พ.ย. 2561 การประชุม ODA Evaluation Workshop ครั้งที่ 16 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมประชุมสมัยที่ 3 ของการประชุม ODA Evaluation Workshop ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ "Evaluation in the Era of SDGs: Sharing Experiences for Better Learning and Accountability" ตามวาระเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ สพพ. เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีผู้แทนรัฐบาลจากประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก จำนวน 27 ประเทศ และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมการประชุม จัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ณ โรงแรมสุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcBUtl 7 ก.พ. 2562 สพพ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของ สพพ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScBUtl 12 ก.พ. 2562 สพพ. จัดฝึกอบรม หัวข้อ "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สพพ. จัดการฝึกอบรม (In house training) หัวข้อ "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรของกรมบัญชีกลาง นำโดย นางสาวนุจรี อ่อนดี และนายพงศกร ยรรยงพาณิชย์ นักบัญชีปฏิบัติการ ร่วมบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucBUtl 13 ก.พ. 2562 สพพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่มูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องใน วันสถาปนาครบรอบ 39 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยมีคุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcBUtl 22 มี.ค. 2562 สพพ. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Thailand as a Provider” and “Effectiveness of Thailand’s Aid to Neighboring Countries” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้บรรยายให้ความรู้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา BMIR (The Combined Bachelor and Master of Political Science Program in Politics and International Relations (English Programme) (รัฐศาสตร์ตรีควบโท สาขาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. รวมถึงรูปแบบการให้ความช่วยเหลือที่สพพ. ดำเนินการกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcBUtl 22 มี.ค. 2562 การเข้าร่วมประชุมตรวจรับร่างรายงานขั้นสุดท้ายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมตรวจรับร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ H.E. Tauch Chankosal, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport (MPWT) พร้อมเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา และผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการที่กล่าว ณ Ministry of Public Works and Transport กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZUtm 19 เม.ย. 2562 NEDA ร่วมแสดงความยินดี EXIM BANK ครบรอบปีที่ 25 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องสะแกวัลย์ EXIM BANK เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycBUtl 22 ก.พ. 2562 NEDA ร่วมแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 39 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีทำบุญและมอบกระเช้าแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 39 ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcBKtl 22 ก.พ. 2562 สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมศุลกากรและสรรพสามิต กัมพูชา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะฯ พร้อมผู้แทนกรมศุลกากรของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อผลักดันการดำเนินงาน ASEAN Single Window (ASW) กับกรมศุลกากรและสรรพสามิต ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ATIGA Form D ผ่าน ASW ได้ภายในปี 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScBKtl 18 ก.พ. 2562 สพพ. สำรวจพื้นที่โครงการ ถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport: MPWT) และผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษางานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ ถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcBKtl 21 ก.พ. 2562 การประชุมตรวจรับงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ H.E. Tauch Chankosal, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport: MPWT ณ Ministry of Public Works and Transport https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcBKtl 25 มี.ค. 2562 การหารือโครงการความร่วมมือในอนาคตระหว่าง สพพ. กับ MPWT กัมพูชา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าพบ H.E. Tauch Chankosal, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport: MPWT และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในอนาคตระหว่าง สพพ. และ MPWT https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcBKtl 25 มี.ค. 2562 สพพ.ประชุมหารือกับฝ่ายเมียนมา เตรียมจัดประชุมร่วมคณะกรรมการประสานงานร่วมไทย - เมียนมา และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมประชุมหารือกับฝ่ายเมียนมาเพื่อเตรียมการจัดการประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานร่วมไทย - เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง Joint Coordinating Committee Meeting for the Comprehensive Development in the Dawei special Economic Zone and Its Related Project Areas (JCC) โดยมีนางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ U Aung Soe (ปลัดกระทรวงพาณิชย์) Dr. Myint San (รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZMC)) และ Dr.Tin Htoo Naing (เลขานุการ DSEZMC) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเมียนมา ณ กระทรวงพาณิชย์ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcBKtl 25 มี.ค. 2562 สพพ. ร่วมผลักดันการดำเนินงาน ASEAN Single Window (ASW) พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ และนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมศุลกากรของไทย เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อผลักดันการดำเนินงาน ASEAN Single Window (ASW) กับ Mr. Kyaw Htin, Director General, Customs Department สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA e-Form D) ผ่านระบบ ASW ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งในการประชุมฝ่ายไทยเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและเงินทุน ในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานการประชุมอาเซียนในปีนี้ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcBKtl 1 มี.ค. 2562 สพพ. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนงานและการลงทุน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน สปป.ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมประชุมหารือกับ Dr. Souphanh Keomixay รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนงานและการลงทุน เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่เพื่อการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการที่มีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการ ในโอกาสนี้ สพพ. ได้ร่วมหารือกับ ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานใน สปป.ลาว และได้เข้าพบ Mr. OSHIKIRI Koji Senior Representative และ Ms. Saori Yamamoto Representative จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcBKtl 5 มี.ค. 2562 สพพ. หารือกับ Prof. Satoru Matsumoto (Ph.D) เกี่ยวกับนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา Prof. Satoru Matsumoto (Ph.D.), Professor, Faculty of Intercultural Communication, Hosei University ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบพันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguards Guideline) https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucBKtl 7 มี.ค. 2562 สพพ. ร่วมงานวันสถาปนา (ส.ว.ก.) ครบรอบปีที่ 16 นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 16 และมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กผู้ด้อยโอกาส ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycBKtl 15 มี.ค. 2562 สพพ. หารือกับกระทรวงคมนาคม เวียดนาม เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อพัฒนาและโครงการพัฒนาเส้นทาง R12 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และนางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 เข้าร่วมประชุมหารือกับ Mr. Le Tuan Anh อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เกี่ยวกับการริเริ่มบทบาทการเป็น Development Partner ร่วมกัน โดยมีประเด็นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) สปป.ลาว โดยนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ให้เกียรติเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZUtm 28 มี.ค. 2562 สพพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 144 ปี กระทรวงการคลัง พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ให้แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZUtm 1 เม.ย. 2562 สพพ. เข้าพบและหารือร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Hem Vanndy, Under Secretary of the State, Ministry of Economic and Finance ในประเด็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในกัมพูชา รวมถึงได้ประชุมหารือกับ Mr. Kotaro Tanaka, Deputy Chief Representative จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ในประเด็นการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท ระยะที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZUtm 2 เม.ย. 2562 สพพ. เข้าพบและหารือร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Hem Vanndy, Under Secretary of the State, Ministry of Economic and Finance ในประเด็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในกัมพูชา รวมถึงได้ประชุมหารือกับ Mr. Kotaro Tanaka, Deputy Chief Representative จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ในประเด็นการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท ระยะที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Hem Vanndy, Under Secretary of the State, Ministry of Economic and Finance ในประเด็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในกัมพูชา รวมถึงได้ประชุมหารือกับ Mr. Kotaro Tanaka, Deputy Chief Representative จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ในประเด็นการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท ระยะที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZUtm 2 เม.ย. 2562 สพพ.เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยท่านวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมขัวทาง ท่านฟ้าสนั่น ทำมะวง หัวหน้าแผนกโยธาธิการแขวงหลวงพระบาง ท่านจัน วันนะสี เจ้าเมืองจอมเพ็ด และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) โดยมีรายละเอียดของงานผิวทาง DBST การจัดทำเครื่องหมายจราจรผิวทาง thermoplastic และ glass beads รวมถึงระบบการป้องกัน landslide ในส่วนของ gabion และ retaining wall ณ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZUtm 5 เม.ย. 2562 สพพ. เดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานร่วมกับ TICA พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยนำโดย นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เพื่อหารือแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับรัฐบาลภูฏาน ประจำปี 2562 และการจัดทำร่างแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ร่วมกับฝ่ายภูฏาน โดยมี Commissioner, Dasho Kesang Deki (Focal Commissioner for TICA), Royal Civil Service Commission (RCSC) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายภูฏาน และมี Commissioner, Dasho Indraman Chhetri (Focal Commissioner for Health Sector) รศ. นพ. สมบูรณ์ ศีลาวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผศ.นพ. สุชิน วรวิชชวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางปฐมพร ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภูฏาน และไทยเข้าร่วมประชุม ณ เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZUtm 5 เม.ย. 2562 สพพ. ร่วมงานเปิดตัวโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ ผู้ประสานงานระดับชาติฯ พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Capacity Building for National Coordinators of Mekong - Lancang Cooperation) ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 3 ปีการก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะทูตานุทูต และผู้แทนจากประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง รวมทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เป็นกรอบความร่วมมือที่เกิดจากข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี 2555 ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZUtm 5 เม.ย. 2562 สพพ. ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) โดยมีท่านวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมขัวทาง ท่านฟ้าสนั่น ทำมะวง หัวหน้าแผนกโยธาธิการแขวงหลวงพระบาง ท่านจัน วันนะสี เจ้าเมืองจอมเพ็ด พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาโครงการ ให้ข้อมูลรายละเอียดในการดำเนินงาน การออกแบบติดตั้ง Monument แผนการเบิกจ่าย การติดตั้งป้ายจราจร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ณ สำนักงานโยธาธิการแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZUtm 6 เม.ย. 2562 สพพ. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2562 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีในวันสงกรานต์ โดยมีพิธีการสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้บริหาร สพพ.ณ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZUtm 11 เม.ย. 2562 สพพ.ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ผ่านการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยมี ฯพณฯ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ บ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและ การลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวในการเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ จึงคาดว่าการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทจะช่วยทำให้มูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยจุดผ่านแดนสตึงบทจะสามารถช่วยแบ่งเบาความแออัดของการจราจรและการขนส่งสินค้าบริเวณด่านอรัญประเทศ บ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว-ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันในภูมิภาค ปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อยู่ในขั้นเตรียมการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านพรมแดน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZKtm 23 เม.ย. 2562 5 ศาสนาสวดมนต์ถวายพระพร ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ และนายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหหน้าที่ สำนักงานความร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ สวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชากิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานหนังสือสวดมนต์ 5 ศาสนา แก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ พระลานพระราชวังดุสิต https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZKtm 24 เม.ย. 2562 สพพ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZKtm 30 เม.ย. 2562 การประชุมเจรจาหารือเกี่ยวกับร่างสัญญาเงินกู้ โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 คณะผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประกอบด้วย นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 เดินทางเข้าร่วมการประชุมเจรจาหารือเกี่ยวกับร่างสัญญาเงินกู้ สำหรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) ร่วมกับหน่วยงานผู้แทนของรัฐบาลเมียนมา ประกอบด้วย Ministry of Planning and Finance (MOPF) นำโดย Daw Si Si Pyone, Director General of Treasury Department และ Ministry of Construction (MOC) นำโดย Daw Khaing Khaing Soe, Deputy Director of Department of Urban and Housing Development ณ ห้องประชุม Treasury Department, MOPF กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZKtm 2 พ.ค. 2562 สพพ. เดินทางสำรวจเส้นทางและประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางฯ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมสำรวจเส้นทางและประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น (Inception Report) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย H.E. Ohn Lwin, Director General, Department of Highway ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค และเชื่อมต่อการพัฒนาจากพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันออกของไทยไปยังเมียนมา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKtm 2 พ.ค. 2562 สพพ. ประชุมทวิภาคี กับ สปป.ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะ ได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป.ลาว นำโดย Ms.Vanida SAVADDY, Deputy Director General, Department of External Finance and Debt Management เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ​ ตลอดจนโครงการความร่วมมือในอนาคต​ ระหว่างการเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย​ (ADB​ Annual Meeting) ครั้งที่ 52 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่​ 2 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZKtm 2 พ.ค. 2562 สพพ.ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZKtm 7 พ.ค. 2562 สพพ.ร่วมกับกระทรวงการคลังเฝ้ารอรับเสด็จฯ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ รวมพลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ ถนนพระลาน ประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZKtm 7 พ.ค. 2562 สพพ. เข้าพบและหารือร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ณ กรุงพนมเปญ นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Mr. Tauch Chankosol, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport และเข้าพบ Mr. Nou Vaddhanak, Director General, General Directorate of Techniques ในประเด็นแผนงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาในอนาคต และการจัดประชุมสามฝ่ายระหว่าง กัมพูชา JICA และ สพพ. สำหรับความร่วมมือในโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน- สตึงบท ระยะที่ 2 ในโอกาสนี้ได้ประชุมหารือกับ Mr. Ryo Kawano, Project Formulation Advisor, JICA Cambodia Office ในประเด็นการจัดประชุมสามฝ่ายระหว่าง กัมพูชา JICA และ สพพ. สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ระยะที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZKtm 13 พ.ค. 2562 สพพ. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถาบันราชานุกูล นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ส่งมอบความสุข และสนับสนุนเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้กับสถาบันราชานุกูล เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชน ได้รับประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ รวมถึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ “โครงการน้องไมตรีแบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZKtm 14 พ.ค. 2562 สพพ. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZatm 15 พ.ค. 2562 สพพ. ร่วมประชุมเวทีหารือเชิงนโยบาย (Policy Forum) ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย นายศรัณยู วิริยเวชกุล นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าร่วมประชุมเวทีหารือเชิงนโยบาย (Policy Forum) เพื่อบูรณาการการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ในโอกาสนี้ นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ของ สพพ. และร่างรายชื่อโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZatm 15 พ.ค. 2562 งานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ14 ปี ของ สพพ. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 14 ปี ของ สพพ. โดยนายพีรเมศร์ฯ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา อาทิ การจัดทำแผนโครงการเชิงรุกกับ 3 ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZatm 16 พ.ค. 2562 พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 14 ของ สพพ. หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี ของ สพพ. พร้อมกันนี้ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ สพพ. ทั้งนี้ ยังได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของ สพพ. ร่วมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาดังกล่าว ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZatm 17 พ.ค. 2562 สพพ.หารือทวิภาคีร่วมADB นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะ ได้หารือทวิภาคี ระหว่างการเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย​ (ADB​ Annual Meeting) ครั้งที่ 52 กับผู้แทนกระทรวงวางแผนและการเงิน Ms. Si Si Pyone Director General Treasury Department Ministry of Planning and Finance, Myanmar เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของทั้งสองประเทศ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่​ 2-5 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZatm 22 พ.ค. 2562 สพพ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 52 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 52 (52th Annual Meeting of the BOARD OF GOVERNORS Asian Development Bank) โดยมี Mr. Takehiko Nakao ประธาน ADB และ H.E. Josaia Voreqe Bainimarama นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิ กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมฯ และในช่วงเย็นคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งจัดโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฟิจิ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZatm 20 พ.ค. 2562 การประชุมรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว ณ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ H.E. Dr. Bounchanh Sinthavong Minister of Public Works and Transport เป็นประธานการประชุมร่วม เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกัน ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZatm 22 พ.ค. 2562 ประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา โดยร่วมกับ Mr. Hla Htwe, Minister of Regional Parliament, Dr. Myint San, Vice Chairman, Dawei Special Economic Management Committee (DSEZ MC) และผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา Mr. Thet Zaw Win, Director, Thanintharyi Region, Department of Highway ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่กว่า 120 คน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมผลักดันประชาพิจารณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม One Stop Service Center (OSSC) เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZatm 22 พ.ค. 2562 สพพ. หารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับไจก้าผลักดันความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประกอบด้วย Mr. Shigenori Ogawa, Director General, Department of Southeast Asia, Mr. Kazuo Takeuchi, Senior Representative, JICA Thailand Office, Mr. Katsuya Miyoshi, Project Formulation Advisor, JICA Thailand Office และ Mr. Toshio Fujinuma, Expert, Project for Promotion of Economic Development and Connectivity in the Western Region เข้าพบนายพีรเมศร์วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ JICA อาทิ (1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จุดผ่านแดนสตึงบท (2) ความคืบหน้าในโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย (3) โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา (4) การสนับสนุนความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง สพพ. JICA และเมียนมา ในการผลักดันความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายในเมียนมา https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZatm 22 พ.ค. 2562 การประชุมหารือเพื่อบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยในการรวมเส้นทางหมาย 12 ไว้ภายใต้ GMS CBTA นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก กรมเอเชียตะวันออก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยในการรวมเส้นทางหมาย 12 (R 12) ช่วงเมืองท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว ไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub - region Cross Border Transport Agreement: GMS CBTA) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZatm 22 พ.ค. 2562 สพพ. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในหลักสูตร "Project Management for Road, Expressway and Bridge Construction" โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ภูฏาน และศรีลังกา (CLM-BS) ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างทาง ทางพิเศษ และสะพาน ทั้งนี้ สพพ. ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวง สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZ3tm 27 พ.ค. 2562 สพพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 86 ปี กรมธนารักษ์ นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 86 ปี และส่งมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZ3tm 27 พ.ค. 2562 สพพ. ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสาฯ เตรียมความพร้อมจัดงานสื่อสัญจร นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำทีมบริหารและปรึกษาของ สพพ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ตลอดการเดินทางจากจังหวัดน่าน-เมืองหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZ3tm 31 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการ สพพ. หารือท่านวันทองฯ สรุปความก้าวหน้าโครงการและเตรียมจัดงานสื่อมวลชนสัญจร ปี 2019 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และคณะของ สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมขัวทาง และคณะจากกรมขัวทาง บริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาโครงการ เพื่อสรุปผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ที่กำลังจะแล้วเสร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการจัดงานสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเมืองทอง https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZ3tm 31 พ.ค. 2562 สพพ. ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZ3tm 3 มิ.ย. 2562 สพพ. เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาสตึงบท นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ผ่านการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยมี H.E. Sun Chanthol, Senior Minister, Minister of Public Works and Transport ราชอาณาจักรกัมพูชา ลงนามในสัญญาฯ กับผู้รับเหมาก่อสร้าง ณ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZ3tm 7 มิ.ย. 2562 NEDA ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมในงานพิธี ณ บริเวณบ้านหนองวงษ์ (เขาขุนอินทร์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZ3tm 17 มิ.ย. 2562 การประชุม Non-deal Road Show สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อแนะนำองค์กรและการดำเนินงานของ สพพ. (Non-deal Road Show) ให้กับกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มนักลงทุน โดยมีนายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สบน. ให้เกียรติเป็นประธานในฐานะผู้จัดหาเงินกู้ให้กับ สพพ. และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นผู้บรรยายและแนะนำ สพพ. ข้อมูลองค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านการเงินของ สพพ. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZ3tm 17 มิ.ย. 2562 สพพ. เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย และมี H.E. Dr. Sok Siphana ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับ The ACMECS Development Fund (ACMDF) และแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ต่อไปในอนาคต ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZ3tm 6 มิ.ย. 2562