สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) สื่อสารองค์กร - ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) http://www.neda.or.th/2018/ กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "น้ำใจ ’เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7" ณ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "น้ำใจ ’เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7" ณ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGq4BNWewEb3QWewEb3Q 29 ก.ย. 2560 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR บนเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ครั้งที่ 5) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR บนเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ครั้งที่ 5) http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZ3tk 5 ก.ย. 2558 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR บนเส้นทางพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 5) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR บนเส้นทางพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 5) http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZ3tk 4 ก.ย. 2558 กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "น้ำใจ ’เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7" ณ โรงเรียนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนและภาคเอกชน เดินทางเข้าร่วมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น และงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAUtk 16 มิ.ย. 2560 NEDA จัดกิจกรรม (CSR) และ (Press Tour) บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจาก บ้านภูดู่ - เมืองปากลาย สปป. ลาว นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวันชัย อินทโพธิ์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และท่านบัวพัน มักคะผน เจ้าเมืองปากลาย ได้เข้าร่วมในพิธีส่งมอบอาคารเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องเวชภัณฑ์ http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAUtk 2 ก.ย. 2557 กิจกรรม CSR โรงเรียนประถมศึกษาบ้านปากห้วยยาง แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร นายเนวิน สินสิริผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม (CSR) โรงเรียนประถมศึกษาบ้านปากห้วยยาง แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว) http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAKtk 10 มิ.ย. 2559 กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "น้ำใจ ’เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7" ณ โรงเรียนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAKtk 16 มิ.ย. 2560 กิจกรรม CSR โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข จังหวัดนครพนม นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าร่วมในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน150,000 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAatk 16 มี.ค. 2561 กิจกรรม CSR โรงเรียนประถมสมบูรณ์และอนุบาล จอมทอง สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าร่วมในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน 150,000 บาท ให้กับ โรงเรียนประถมสมบูรณ์และอนุบาล จอมทอง สปป.ลาว http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAatk 16 มี.ค. 2561 มอบผ้าห่มบริจาคในโครงการ “รวมใจ ปันไออุ่น” นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะเดินทางมามอบขนมและผ้าหม่กันหนาวแก่ครอบครัวชาวม้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงในเขตภาคเหนือของ สปป.ลาว จำนวน 70 ครัวเรือน 238 คน ในโครงการ “รวมใจ ปันไออุ่น” ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร สปป.ลาว ซึ่งมีอุณหภูมิหนาวจัดถึง - 4 องศา บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เมืองจอมเพชร สปป.ลาว http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZat0 15 มิ.ย. 2563 สพพ. ร่วมมือ สิงห์ เอสเตทฯ บริจาคสิ่งของต้านภัยโควิด-19 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมในโครงการ “เคียงข้าง...ก้าวผ่านไปด้วยกัน” นำโดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทพันธมิตรผู้เช่าอาคารซันทาวเวอร์ส ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 ถุงมือยาง หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) เจลแฮลกอฮอล์ และน้ำดื่ม โดยมี นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAKt0 23 เม.ย. 2563 สพพ.รวมพลังจิตอาสา ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับบุคลากรของ สพพ. รวมพลังจิตอาสาผลิตและเดินหน้ามอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย Face Shield เพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ของไวรัส COVID-19 เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมี นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตจตุจักร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScAKt0 23 เม.ย. 2563 สพพ. ร่วมมือ สิงห์ เอสเตทฯ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกับ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทพันธมิตรผู้เช่าอาคารซันทาวเวอร์ส ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ ที่ครอบเตียงผู้ป่วย หน้ากากอนามัย N95 ถุงนิ้วยาง หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) เจลแฮลกอฮอล์ และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ในการฝ่าวิกฤต COVID-19 โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAKt0 19 พ.ค. 2563 สพพ.เติมเต็มน้ำใจในตู้ปันสุข นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้าน เติมเต็มโครงการตู้ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังได้ผลิตหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) สำหรับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และหน่วยแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภาคสนามรวมทั้งแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี (1) คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ (2) คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ (3) คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ (4) คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก (5) คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และ (6) นายแพทย์อร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการและผู้อำนวยการหัวเฉียวแพทย์แผนจีน เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAKt0 15 มิ.ย. 2563 สพพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำทีมจิตอาสาร่วมกันขนย้ายสิ่งของบริจาค ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา แบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ที่ยังขาดแคลนสิ่งของในการอำนวยความสะดวกสำหรับการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ยังได้ให้การต้อนรับผู้รับบริจาค นายภูเบศร์ ปิ่นเเก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จำนวนนักเรียนกว่า 1,700 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZKt1 12 มี.ค. 2564