สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

REGISTER

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “เรียนเชิญ สื่อมวลชนตอบรับเข้าร่วมงานผู้บริหารพบปะสื่่อมวลชน ร้านอาหารสามเสนวิลล่า วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น.”

กรุณาแนบเอกสารประเภท JPG, PNG, PDF เท่านั้น