จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
 • ราคากลางจัดจ้างทำของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ราคากลางจัดจ้างทำของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 27 ต.ค. 2560
  • Download : 205
  • View : 918
 • ราคากลาง โครงการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ราคากลาง โครงการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 27 ต.ค. 2560
  • Download : 192
  • View : 347
 • ราคากลางจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ราคากลางจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 21 พ.ย. 2560
  • Download : 199
  • View : 342
 • ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • File size : 0.01 Mb
  • File type : .docx
  • Updated : 23 พ.ย. 2560
  • Download : 343
  • View : 1090
 • ราคากลางเช่าสัญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ราคากลางเช่าสัญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 27 พ.ย. 2560
  • Download : 215
  • View : 357
 • ราคากลางเช่ารถตู้ สำหรับส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
  ราคากลางเช่ารถตู้ สำหรับส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
  • File size : 0.11 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 ธ.ค. 2560
  • Download : 293
  • View : 1075
ทั้งหมด90รายการ