จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
 • ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบป้องกันและบำรุงรักษาความปลอดภัย (Firewall) และระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ
  ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบป้องกันและบำรุงรักษาความปลอดภัย (Firewall) และระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 192
  • View : 359
 • ราคากลางการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ (KM)
  ราคากลางการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ (KM)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 225
  • View : 335
 • ราคากลางการจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
  ราคากลางการจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 216
  • View : 351
 • ราคากลางการจัดจัดจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดโน้ต และกล่องบรรจุ
  ราคากลางการจัดจัดจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดโน้ต และกล่องบรรจุ
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 324
  • View : 388
 • ราคากลาง โครงการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ราคากลาง โครงการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 206
  • View : 352
 • เช่าอาคารสำนักงาน
  เช่าอาคารสำนักงาน
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 199
  • View : 365
 • จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2558
  จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2558
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 196
  • View : 425
 • จัดจ้างดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2559
  จัดจ้างดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2559
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 199
  • View : 359
 • โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
  โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
  • File size : 0.22 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 239
  • View : 401
 • โครงการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ของ สพพ.
  โครงการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ของ สพพ.
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 367
  • View : 416
 • การสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  การสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 272
  • View : 358
 • การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ 2559
  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ 2559
  • File size : 0.04 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 242
  • View : 336
ทั้งหมด90รายการ