จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
 • ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สี ประจำปี 2559
  ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สี ประจำปี 2559
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 199
  • View : 355
 • ราคากลางเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 60-20 Mbps
  ราคากลางเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 60-20 Mbps
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 211
  • View : 484
 • ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีตกลงราคา
  ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีตกลงราคา
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 348
  • View : 899
 • ราคากลางจัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ราคากลางจัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 207
  • View : 436
 • ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพประจำปี พ.ศ. 2560
  ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพประจำปี พ.ศ. 2560
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 180
  • View : 543
 • ราคากลางจัดซื้อกล้องโททัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ราคากลางจัดซื้อกล้องโททัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 393
  • View : 392
 • ราคากลางจัดจ้างผลิตเสื้่อโปโลและผลิตหมวก สำหรับกิจกรรม CSR และ Press Tour ประจำปี 2560
  ราคากลางจัดจ้างผลิตเสื้่อโปโลและผลิตหมวก สำหรับกิจกรรม CSR และ Press Tour ประจำปี 2560
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 209
  • View : 370
 • ราคากลางจัดจ้างผลิตชุดสูทสากล และเสื้อเชิ้นแขนยาว สำหรับ คพพ. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ.
  ราคากลางจัดจ้างผลิตชุดสูทสากล และเสื้อเชิ้นแขนยาว สำหรับ คพพ. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ.
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 230
  • View : 453
 • ราคากลางจัดจ้างบำรุงดูแลและรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2559
  ราคากลางจัดจ้างบำรุงดูแลและรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2559
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 302
  • View : 368
 • ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพพ.
  ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพพ.
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 236
  • View : 387
 • ราคากลางโครงการจัดทำเว็บไซต์ สพพ. เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  ราคากลางโครงการจัดทำเว็บไซต์ สพพ. เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 219
  • View : 359
 • ราคากลางการจัดซื้อซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ราคากลางการจัดซื้อซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 224
  • View : 307
ทั้งหมด90รายการ