จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
 • ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 23 พ.ย. 2560
  • Download : 232
  • View : 478
 • ราคากลางเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  ราคากลางเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 พ.ย. 2560
  • Download : 231
  • View : 451
 • ราคากลางเช่ารถปี 2561-2564
  ราคากลางเช่ารถปี 2561-2564
  • File size : 0.11 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ธ.ค. 2560
  • Download : 235
  • View : 475
 • ราคากลางจัดจ้างทบทวนจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
  ราคากลางจัดจ้างทบทวนจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2561
  • Download : 236
  • View : 452
 • ราคากลางจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2560
  ราคากลางจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2560
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2561
  • Download : 227
  • View : 531
 • ราคากลางจัดจ้างทำของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ราคากลางจัดจ้างทำของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 ต.ค. 2560
  • Download : 244
  • View : 451
 • ราคากลางโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทย ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลางโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทย ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2561
  • Download : 216
  • View : 376
 • ราคากลาง โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
  โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
  • File size : 0.22 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 มี.ค. 2561
  • Download : 354
  • View : 456
 • ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-แขวงคำม่วน-จุดผ่านแดนบ้านนาเพ้า สปป.ลาว โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.12 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 มี.ค. 2561
  • Download : 466
  • View : 403
 • ราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าองค์กรของ สพพ.
  ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าองค์กรของ สพพ.
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 13 มี.ค. 2561
  • Download : 312
  • View : 551
 • ประกาศราคากลาง การสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศราคากลาง การสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 24 ม.ค. 2561
  • Download : 301
  • View : 834
 • ราคากลางปฏิทินและไดอารี่ ประจำปี 2559
  ราคากลางปฏิทินและไดอารี่ ประจำปี 2559
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 217
  • View : 399
ทั้งหมด90รายการ