จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
 • ราคากลางจัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 พ.ย. 2561
  • Download : 10
  • View : 48
 • ราคากลางจัดจ้างผลิต Digital Signage พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • File size : 0.01 Mb
  • File type : .docx
  • Updated : 15 พ.ย. 2561
  • Download : 21
  • View : 69
 • ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 1.00 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 ต.ค. 2561
  • Download : 30
  • View : 78
 • ราคากลางโครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 ต.ค. 2561
  • Download : 11
  • View : 34
 • ราคากลางการจ้างเหมาบริการตัดคลิปปิ้งข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ต.ค. 2561
  • Download : 26
  • View : 49
 • โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเฝ้าระวังเครือข่าย เพื่อการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  • File size : 0.11 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 13 ก.ค. 2561
  • Download : 39
  • View : 77
 • โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่ือมสภาพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่ือมสภาพ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 2 พ.ค. 2561
  • Download : 66
  • View : 103
 • ราคากลางจัดจ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ตสูท และเสื้อแจ็คเก็ตแบบสปอร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ราคากลางจัดจ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ตสูท และเสื้อแจ็คเก็ตแบบสปอร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 มี.ค. 2561
  • Download : 52
  • View : 225
 • ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  • File size : 0.07 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 23 พ.ย. 2560
  • Download : 35
  • View : 116
 • ราคากลางเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  ราคากลางเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 พ.ย. 2560
  • Download : 39
  • View : 93
 • ราคากลางเช่ารถปี 2561-2564
  ราคากลางเช่ารถปี 2561-2564
  • File size : 0.11 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ธ.ค. 2560
  • Download : 33
  • View : 102
 • ราคากลางจัดจ้างทบทวนจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
  ราคากลางจัดจ้างทบทวนจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2561
  • Download : 35
  • View : 86
ทั้งหมด74รายการ