จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาโครงการจัดทำเว็บไซต์ สพพ. เพื่อเป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาโครงการจัดทำเว็บไซต์ สพพ. เพื่อเป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 542
  • View : 661
 • ประกาศผลสอบราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 50/15 MB
  สอบราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 50/15 MB
  • File size : 0.20 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 14 ต.ค. 2558
  • Download : 544
  • View : 576
 • ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี พ.ศ. 2559
  ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี พ.ศ. 2559
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 24 ก.พ. 2559
  • Download : 544
  • View : 672
 • ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดโน้ต และกล่องบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดโน้ต และกล่องบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 พ.ย. 2559
  • Download : 542
  • View : 623
 • ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2559
  ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2559
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 21 ก.พ. 2560
  • Download : 544
  • View : 607
 • ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 21 ก.พ. 2560
  • Download : 547
  • View : 601
 • ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 ส.ค. 2560
  • Download : 544
  • View : 652
ทั้งหมด43รายการ