จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการประเมินผลประโยชน์และปลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
โดย: Neda Admin
  • 8 ธ.ค. 2559
  • 294 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง