จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 28 ม.ค. 2564
  • 522 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง