จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาโครงการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 24 ม.ค. 2561
  • 372 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง