จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 17 ก.พ. 2566
  • 201 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง