จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 สปป.ลาว ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง และโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) – เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 28 พ.ย. 2562
  • 960 View
เอกสารดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง