จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบภายใน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้า่น (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 14 ต.ค. 2564
  • 656 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง