จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 30 เม.ย. 2563
  • 241 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง