จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) เสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 16 ส.ค. 2561
  • 412 View
เอกสารดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง