จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญขีของ สพพ. งวดปีบัญชี 2565 โดยวิธีคัดเลือก
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 19 พ.ค. 2564
  • 680 View
เอกสารดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง