จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง) ประชาพิจารณ์ประกวดราคา โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 19 มิ.ย. 2563
  • 143 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง