จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศของ คพพ. กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 23 ก.ค. 2562
  • 369 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง